Groepscertificering

Suricata treedt op in België als groepsmanager voor een PEFC "Chain of Custody" groepscertificaat, onder het nummer SCS-PEFC/COC-005219

Suricata treedt in België op als groepsmanager voor een PEFC Chain of Custody-groepscertificaat. Een groepscertificering houdt in dat wij u helpen een intern systeem op te zetten voor PEFC-certificeringsprocedures én uw bedrijf controleren op de naleving ervan. Via de hieropvolgende audit kan u het PEFC-certificaat ontvangen.

Voor welke bedrijven?

Het COC-groepscertificaat is er voor kleine en middelgrote ondernemingen als zij voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • Maximaal 50 werknemers in dienst
  • Een omzet van maximaal € 10.000.000 per jaar

De audit

Een audit controleert of uw bedrijf zowel in haar administratie als in de processen op de werkvloer garandeert dat PEFC-gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten niet vermengd worden.

Wie kiest voor een groepscertificering, wordt lid van onze Groepsleden: een verzameling van onafhankelijke, individuele en kleine bedrijven die voldoen aan de PEFC-vereisten. Na een eerste initiële audit, voert Suricata als groepsmanager minstens 1x per jaar een verplicht controlebezoek bij elk Groepslid.

Om te verifiëren of het groepscertificeringssysteem van de groepsmanager voldoet aan de eisen van PEFC, voert een onafhankelijke certificeerinstelling een centrale audit uit op het niveau van de groepsmanager.

Daarnaast voert die certificeerinstelling steekproefgewijs externe controle-audits uit bij de Groepsleden. Zo controleert het of het groepslid voldoet aan de eisen van de PEFC-certificering.

Hoelang duurt het om een groepscertificaat te behalen?

Wanneer u ons contacteert, bezorgen wij u eerst een offerte. Wordt deze bevestigd, dan maakt een van onze medewerkers een afspraak binnen de vier weken. Onze medewerker komt dan langs om het systeem in te voeren en levert ons het bewijs van training en implementatie. Daarna wordt uw PEFC-COC-nummer geactiveerd.

Wat kost een groepscertificering?

Neem contact met ons op en ontvang een vrijblijvende, gepersonaliseerde offerte.