Certificering

Chain of Custody

De Chain of Custody is een betrouwbaar opvolgsysteem van de gecertificeerde houtstromen, stap voor stap, van de exploitatie van de boom tot aan de afgewerkte producten. Het gaat hier om een gesloten keten, wat betekent dat elke schakel dient te beschikken over een Chain of Custody-certificaat (en jaarlijks gecontroleerd wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling). Dan pas mag het product het PEFC-label dragen en krijgt de eindgebruiker de zekerheid dat het product uit duurzaam beheerd bos komt.

Het certificaat is de enige waarborg voor uw klanten dat de houtstromen binnen uw bedrijf goed gevolgd en gecontroleerd zijn.

Het certificeringproces

Een PEFC-certificaat is de enige waarborg voor uw klanten dat de houtstromen binnen uw bedrijf goed gevolgd en gecontroleerd zijn. En dat hun product uit een duurzaam beheerd bos komt.

Het certificaat en de daaraan verbonden documenten informeren de klant over het percentage hout dat afkomstig is van gecertificeerde bronnen. Elke onderneming kan die informatie nadien gebruiken voor haar eigen certificering.

Herkomstgarantie

De herkomst van het hout of de houtproducten kan worden aangetoond op twee manieren: via het percentagemodel of door de materiële scheiding van het hout. De methodes worden toegepast op een partij producten, op een enkele productie-eenheid of op de volledige activiteit van de onderneming.

Het percentagemodel

De onderneming kent aan label toe aan het percentage van haar productie waarvan de grondstoffen uit gecertificeerde bronnen komen.

Materiële scheiding van het hout

Het hout of houtproduct afkomstig van gecertificeerde bossen moet hier gescheiden blijven van al het andere hout of houtproduct tijdens het hele proces. Van de kap en het vervoer tot de tussenopslag en de verwerking.

Een PEFC-COC-certificaat op maat van uw bedrijf

Elk bedrijf is anders, en dat vertaalt zich ook in verschillende certificeringsmogelijkheden:

  • Individuele certificering
  • Groepscertificering

Wij garanderen u aangepaste begeleiding en zorgen voor een vlotte afhandeling van alle nodige procedures.