Wat is PEFC?

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is een wereldwijd gebruikt certificatiesysteem dat duurzaam bosbeheer garandeert. Het promoot een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is.

Een PEFC-label garandeert consumenten dat gelabelde producten afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen.

PEFC International is een onafhankelijke milieuorganisatie zonder winstoogmerk dat werd opgericht in 1999 en uitgroeide tot het grootste boscertificatiesysteem ter wereld.

Waarom heb ik een PEFC-certificaat nodig?

Een afgewerkt product mag enkel het PEFC-certificaat dragen wanneer elke stap of elk bedrijf in de Chain of Custody (COC, d.i. de handelsketen van grondstof tot afgewerkt product) PEFC-gecertificeerd is.

Uw klanten kunnen bijgevolg van u eisen dat u in het bezit bent van een PEFC-certificaat.

Groepscertificering voor kleine bedrijven

Als klein bedrijf (minder dan 50 fulltime medewerkers) kan u beroep doen op ons als groepsmanager. Dat houdt in:

  • Vertaalslag van de vereiste standaarden naar werkbare actiepunten
  • Advies en ondersteuning bij behalen van eisen
  • Audit + aanvraag van certificaat
  • Administratieve rompslomp
  • Opvolgen + toepassen van gewijzigde standaarden tijdens follow-up audits

Voor meer info over PEFC-certificeringen:

  • Certificering
  • Individuele certificering
  • Groepscertificering
  • Downloads

PEFC wordt in België vertegenwoordigd door de vzw PEFC Belgium. Voor meer informatie verwijzen we naar : www.pefc.be